TERMES I CONDICIONS GENERALS D'ÚS

L'objecte de les condicions: El Lloc web

L'objecte de les presents Condicions Generals d'Ús (d'ara endavant, Condicions) és regular l'accés i la utilització del Lloc web. A l'efecte de les presents Condicions s'entendrà com a Lloc web: l'aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de manera estàtica com de manera dinàmica, és a dir, l'arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l'arbre de navegació (d'ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als Usuaris (d'ara endavant, Serveis).

LovePallars es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que d'ara endavant poguessin estar incorporats. L'Usuari reconeix i accepta que en qualsevol momentLovePallars pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren en el Lloc web o l'accés a aquests.

L'accés al Lloc web per l'Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l'Usuari hagi de proporcionar una contra-prestació per a poder gaudir d'aquesta web.La utilització dels Continguts no requereix prèvia subscripció o cap registre.

L'accés, la navegació i ús del Lloc web, confereix la condició d'Usuari, per la qual cosa s'accepten, des que s'inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves anteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas.

El Lloc web de

LovePallars proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'Usuari assumeix la seva responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

- Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per Love Pallars sense que sigui contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc web.

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'Usuari en els formularis estesos per LovePallars per a l'accés a uns certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc web. En tot cas, l'Usuari notificarà de manera immediata aLovePallars sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no sols, el robatori, extraviament, o l'accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

El mer accés a aquest Lloc web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre Love Pallars i l'Usuari. Solsament quan hagi una compra voluntària per part de l'Usuari.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc web de Love Pallars es dirigeix a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc web.

El Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya.

LovePallars no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l'Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc web el farà sota la seva pròpia responsabilitat.